SŁOWNIK CZ. 2 - "IZBA I GOSPODARKA"

ŻNIWY I PYRKI

arfa

drewniane koryto ze szczebli, po którym wrzucano ziemniaki do piwnicy

bobka

kowadełko ze szpikulcem do klepania kosy

brzymie (byrda)

zawinięte w płachtę trawa, liście obłamane od buraków itp., które ubogie kobiety zadawały sobie na plecy i niosły z pola do domu, nieraz kilka kilometrów. Czasem wiozły na taczce, w późniejszych czasach pchały też na rowerze

buchta

niedorodne zboże, zarośnięte chwastami, rzadkie, z pustymi kłosami

dółownik

maszyna konna do robienia dołków przed sadzeniem ziemniaków

figa

maszyna konna do przewracania siana

gnać

wyprowadzić krowę do pasienia na drogach i miedzach

gospodarka na dwie krowy

określenie wielkości gospodarstwa, od 2,5 – 3 hektarów

gospodarka na jednóm krowe

określenie wielkości gospodarstwa, od 1,5 – 2 hektarów

gónicha

maszyna konna do koszenia zboża (kosi lecz nie wiąże)

gramasy

widły zakończone kulkami, służące do przerzucania ziemniaków

grouty

konstrukcja drewniana zakładana do kosy gdy koszono zboża (ułatwiała odkładanie się słomy w pokosy)

grómodki

kupki na snopek (przed związaniem) robione specjalnym sierpem (za kośnikiem lub maszyną koszącą)

grónka

przez małe snopeczki ziół, kłosów itp. | strych

heber

rodzaj widełek do wykopywania z ziemi buraków ćwikłowych i cukrowych

huptać sie

podskakiwać na wybojach na drodze - o wozie, bryczce itp.

kipa

koszyk o określonej objętości stosowany w systemie pracy w majątkach ziemskich

kłósie (kłóski)

kłosy zboża, zwłaszcza związanego w snopek

koziorz

gospodarujący na kilku morgach, nie posiadający nawet krowy, ale tylko kozę (określenie o zabarwieniu pogardliwym)

krukwia (krukiewka)

przymocowana do kosiska drewniana część umożliwiająca trzymanie kosy

krymer

maszyna z hakami spulchniającymi ziemię

kupkować

robić małe stosy z siana na łące

lycki

lejce skórzane szelki służące do powożenia, kierowania koniem

manyż

kierat, urządzenie z przekładnią poruszane przez konie służące do napędu maszyn rolniczych, np. sieczkarni

młynek

maszyna do oddzielania ziarna od plew i zanieczyszczeń, wialnia

myndel

15 snopków zboża ustawionych w kupkę po skoszeniu na ściernisku

naściylać, naśiółać

wpuszczać zboże do młockarni, po rozcięciu ze snopka

odbiyroczka

kobieta, która odbiera zboże za kośnikiem

ognaria (ognaryja)

wynagrodzenie roczne dawane w naturze (drewno, zboże, groch, ziemniaki itp.) przez dziedzica pracownikowi

ogónowe

drobne pieniądze, końcówka kwoty przy sprzedaży zwierząt, którą gospodarz daje swoim dzieciom lub temu, kto przy tych zwierzętach pracował

oprzóntać

karmić zwierzęta w gospodarstwie w określonych porach dnia

opylacz

maszyna konna, na traktor lub pchana ręcznie podcinająca korzenie chwastów pomiędzy zasianymi rzędami upraw

parówa

maszyna do młócenia zboża (zasilana traktorem lub prądem)

platforma

‘wóz z niską skrzynią, niskimi bokami

płachta (zdr. płachytka)

kwadratowy kawał materiału (mniej więcej metr na metr) z wiązaniami na każdym rogu, służyła do przynoszenia z pola zielonki, liści buraczanych itp., a także do sadzenia ziemniaków

pokos

skoszony rząd zboża lub trawy, jaki skosiła kosa za jednym pociągnięciem (na szerokość)

powrósło

pęk słomy, również dwa związane pęki, służące do wiązania snopków

przebiyrać

segregować warzywa (głównie ziemniaki) według wielkości

przerywka

wyrywanie zbędnych roślin, np. w uprawie buraków, tak, by pozostała jedna, najsilniejsza w odpowiedniej odległości od następnej

przycz

miejsca na końcach oranego pola, gdzie nakręcano, były one często zaorane w poprzek

radlónka

podłużny kopczyk w uprawie ziemniaków

rewidkorz

osoba oglądająca, badająca mięso

sieczkarnia (siczkarniou)

maszyna do cięcia słomy, siana

siekocz

przyrząd do siekania uparowanych ziemniaków, na końcu kija umocowana była metalowa motyczka w kształcie litery S

siywka

pojemnik zakładany na szyję służący do siania nawozu i ręcznego siewu

słańsko

wierzchnia warstwa suchej ściółki leśnej używana zamiast słomy do zaścielania zwierzętom

staje

część pola wydzielona w celach płodozmianu

swolać

zrzucać, składać (szczególnie z wozu gnój, siano, snopy)

szczebel (szczeblówka)

zbieranie ziemniaków po bronach, czyli po głównym kopaniu

szczeście

podwójny kłos na jednym źdźble, oznaczający szczęście dla znalazcy

szplint

zawleczka zabezpieczająca część maszyny przed wypadnięciem

sztobiasty wóz

wóz na drewnianych kołach otoczonych żelazną obręczą

sztyl, sztylisko (śtyl, śtyliskol)

trzonek łopaty, grabi i itp.

śtrympel

powtórne kopanie ziemniaków w tym samym miejscu, czasem również o zbieraniu po bronach

świniorka

1. rodzaj małego wozu; 2. czapka zawiązywana pod szyją

uorka siywno

oranie przed siewem, głęboko

uosmyk

ominięty niechcący kawałek ziemi przy oraniu

wasztować

układać snopki warstwami w specyficzny sposób (inaczej na wozie, inaczej w stodole)

wuodnica

oborana bruzda dookoła podmokłego pola

wuódzki

lejce, skórzane szelki służące do powożenia, kierowania koniem

zgrobki

resztki skoszonego zboża, zgrabiane na ściernisku

ziarno poślednie

ziarno gorszej jakości, przeznaczone na paszę

IZBA

kómora

pomieszczenie, w którym przechowywano różne przedmioty, urządzenia, zapasy jedzenia itp.

latowo kuchnia

pomieszczenie na zewnątrz z piecem do gotowania, służące również jako pralnia

SPRZYNTA I RETYNTA

dziyża

drewniane naczynie służące do przygotowania ciasta na chleb

grzebło

narzędzie służące do poprawiania ognia i do wygarniania popiołu z chlebowego pieca

kierzynka

rodzaj drewnianego naczynia do robienia masła

kocioł koprowy

miedziany kocioł do smażenia powideł

kópónka

wydłubane w drewnie korytko służące między innymi do przygotowania bochenków chleba

mietła

szczotka do zamiatania, miotła

miśnik

półka, na której zawieszone są naczynia, łyżki, itp.

piesek

drewniana konstrukcja, sprzęt domowy, ułatwiający zdejmowanie długich butów (oficerek)

pómietło

narzędzie służące do czyszczenia tła w piecu chlebowym, składające się z kija i starych szmat

szafónierka

niewielka szafa na bieliznę, często z lustrem i ozdobami na wierzchu

szczypy (zdr. szczypki)

około metrowej długości drwa wkładane do pieca chlebowego

KWIOTKI I KIERZKI

GOSPODARKA

blung

przegroda w stodole między bojewicą a sómsiekiem, wykonana z desek

cepa (cep)

ręczne narzędzie do omłotu zboża

ganek

1. przejście w chlewie lub oborze między patykami lub stanowiskami zwierząt, najczęściej wybetonowane; 2. wybetonowana lub wybrukowana ścieżka od drzwi ogrodzenia do domu’

haka

1. trójzębne narzędzie do ręcznego wykopywania ziemniaków; 2. motyka do spulchniania ziemi, wyzbywania się chwastów

kafer

małe drzwi w szczycie budynku gospodarskiego

kubel

część chlewu, zagroda dla świń

kubelek

drewniane pomieszczenia dla królików (również mały kubel)

manyż

kierat, urządzenie z przekładnią poruszane przez konie, służące do napędu maszyn rolniczych, np. sieczkarni czy młocarni

paterajda

małe gospodarstwo obejmujące od 2 do 10 mórg

patyk

pomieszczenie dla świń w świniarni

STWORY