SŁOWNIK CZ. 5 - "W POWIETRZU I NA ZIYMI"

O POGODZIE

psuje

paskudzi, zakłóca pogodę przelotnymi opadami, wiatrem itp. deszczem

rurać

o płynach, szczególnie wodzie: lecieć bardzo wartko i obficie

szkarloty

nierówności na drodze po zamarznięciu rozjechanej kołami gruntowej drogi

szurgać

przez o wodzie: płynąć wartko, obficie wypływać, obficie lecieć

NA ŁOGRODZIE

kwicie

kwiatostan na drzewach lub warzywach

łoczko

miejsce na ziemniaku, gdzie wykiełkuje młoda roślina

łogigle

rośliny w mizernym stanie, rośliny zasuszone, sterczące

łokróncać pyrki

pozbawiać ziemniaki kiełków, które wyrastają na ziemniakach wiosną

łopipiałe

mizerne, wątłe, bez wzrostów

łożegi

duże, suche, sterczące rośliny

poflancowane

posadzone flance, posadzona rozsada

przerywka

etap w uprawie buraków pastewnych i cukrowych siany tradycyjnymi nasionami

ZIELSKO WSZELAKIE

SZKŁYDNIKI

NARZYNDZIA

hakanie

używanie haki w celu spulchnienia gleby i usunięcia chwastów

markiel

narzędzie do znaczenie rajek na zagonku

opylacz

maszyna konna, na traktor lub pchana ręcznie podcinająca korzenie chwastów pomiędzy zasianymi rzędami upraw

opylać

usuwać chwasty za pomocą opylacza