SŁOWNIK CZ. 5 - "W POWIETRZU I NA ZIYMI"

O POGODZIE

psuje

paskudzi, zakłóca pogodę przelotnymi opadami, wiatrem itp. deszczem

rurać

o płynach, szczególnie wodzie: lecieć bardzo wartko i obficie

szkarloty

nierówności na drodze po zamarznięciu rozjechanej kołami gruntowej drogi

szurgać

przez o wodzie: płynąć wartko, obficie wypływać, obficie lecieć